Remote Mentored Learning (RML)

NH Prague každý deň pomáha svojim klientom zlepšovať sa a teraz sme vylepšili aj oceňovanú metódu učenia, Mentored Learning. Mentored Learning (Mentorované učenie) je metodika školenia, ktorá umožňuje študentom učiť sa vlastným tempom s certifikovaným inštruktorom, pričom kombinuje cielené učenie, individuálne poradenstvo a flexibilné plánovanie s cieľom optimalizovať vlastnú produktivitu.

Vzdialené učenie pod vedením mentora (Remote Mentored Learning, RML), známe aj ako Virtual Mentored Learning, teraz prináša tú istú oceňovanú metódu vzdelávania do online prostredia a spája študentov a mentorov bez ohľadu na geografickú polohu. Vďaka virtuálnemu prístupu študenti získajú rovnaké vendor autorizované školenia, praktické cvičenia (laboratóriá) a živé odborné inštrukcie z práce, z domova, zo služobnej cesty, alebo odkiaľkoľvek s prístupom na internet.

Výhody RML:

 • Učíte sa vlastným tempom
 • Flexibilné plánovanie
 • Praktické cvičenia
 • Posilnenie prenosu vedomostí
 • Individuálny mentoring
 • Certifikovaní inštruktori
 • Viaczmyslový prístup k učeniu
 • Merateľný pokrok
 • Prispôsobený vzdelávací plán na mieru

Ako to funguje

Odborný inštruktor prednáša obsah kurzu prostredníctvom digitálnej prezentácie. Školenie prebieha najlepším tempom vhodným pre každého študenta. Školenie je vopred nahrané, takže počas učenia si študenti môžu prejsť a skontrolovať akúkoľvek časť prednášky, ak by im niečo uniklo.

Študenti majú k dispozícii oficiálne študijné materiály, aby si ich mohli ponechať a prečítať po skončení výučby a pred príslušným praktickým cvičením.

Náš certifikovaný inštruktor je prítomný, aby poskytoval priebežnú inštruktáž, podporu a poradenstvo počas celého školenia.

 • Individuálne poradenstvo (one-on-one mentoring) zvyšuje mieru pochopenie materiálu
 • Spojenie prednáškypraktického cvičenia a interakcie s inštruktorom vytvára stimulujúce a efektívne prostredie na učenie
 • Prístup učenia sa pri práci zvyšuje mieru zapamätania si informácií
 • Prístup k praktickým cvičeniam (laboratóriám) počas 6 mesiacov po ukončení kurzu posilňuje vedomosti študentov

Môžete si vybrať dátumy, kedy sa chcete venovať učeniu. Kurzy môžete absolvovať 5 dní po sebe alebo 1 či 2 dni v týždni.

Náš štandardný rozvrh pre RML je od 9.00 do 12.30 hod. a od 13.30 do 17.00 hod., od pondelka do piatku. Zaradenie delegátov do týchto časových intervalov by bolo najlepšou možnosťou, aby sa zabezpečilo poskytovanie a dostupnosť nášho inštruktora.