Traditional Instructor-Led Training (TILT)

Školenie vedené inštruktorom v klasickej triede vám poskytuje interaktívny a pútavý zážitok v tradičnej triede, ktorý spája:

  • Prednášky
  • Ukážky
  • Praktické cvičenie
  • Zaujímavé interakcie medzi študentmi a kolegami
  • Online zdroje, ktoré môžete používať počas školenia aj po jeho skončení

Školenie vedené inštruktorom v klasickej triede vám prináša tieto výhody

Ako študent v triede NH Prague máte prístup k vlastnému vzdelávaciemu prostrediu, ktoré vám poskytne profesionálne praktické skúsenosti.

Najskúsenejší a najkvalifikovanejší inštruktori v technologickom odvetví vám poskytnú školenie najvyššej kvality, vďaka čomu budete môcť okamžite aplikovať procesy, koncepty a metodiky kurzu vo svojej práci.

Ak je pre vás téma nová alebo mimoriadne zložitá, školenie pod vedením inštruktora v klasickej triede je mimoriadne výhodné. Inštruktori NH Prague sú pripravení:

  • odpovedať na otázky,
  • objasniť nedorozumenia, ak sa vyskytnú,
  • poskytovať usmernenia,
  • demonštrovať koncepty.

Školenie pod vedením inštruktora vám umožní sústrediť sa a naučiť sa látku bez rušivých vplyvov, ktoré sa môžu vyskytnúť počas e-learningových kurzov.

Najmä tímy sa zvyčajne učia efektívnejšie pri školeniach vedených inštruktorom. Je to preto, že spoločné prostredie umožňuje spoluprácu a vzájomnú podporu. Toto budovanie tímu môže vám a vašej spoločnosti poskytnúť výhody aj mimo samotnej výučby.

Obchodní zástupcovia v NH Prague sú pripravení pomôcť vám nájsť príležitosť na školenie vedené inštruktorom, alebo odpovedať na akékoľvek vaše otázky.