Onsite Training (OST)

Výhody školenia u zákazníka od NH Prague:

 1. Využite svoj rozpočet na školenia na maximum
  Školenie u zákazníka môže pomôcť vašej firme, či už je veľká alebo malá, pretože vám umožní vyškoliť tak veľa zamestnancov, koľko potrebujete. Využitie školenia u zákazníka od NH Prague vám môže ušetriť čas aj cestovné náklady.
 2. Flexibilné možnosti školenia
  NH Prague dokáže prispôsobiť školenie u zákazníka vášmu rozvrhu a uskutočniť ho na mieste, ktoré vyhovuje vašim zamestnancom. V závislosti od konkrétnych potrieb vašej spoločnosti môžeme využiť štandardné možnosti školenia, alebo ich prispôsobiť jednotlivým témam, ktoré požadujete.
 3. Kurzy na mieru pre vašu firmu
  NH Prague udržuje školenia jedinečné, pútavé a relevantné tým, že vytvára obsah kurzov špeciálne pre vašu firmu. To vám umožní efektívnejšie a bezprostrednejšie využitie školení.
 4. Praktické školenia a ukážky
  Vaši zamestnanci budú vďaka školeniam na mieru od NH Prague a ukážkam z praxe pripravení ihneď využiť svoje nové vedomosti.
 5. Konzistentné poskytovanie informácií
  Zabezpečte, aby všetci vaši zamestnanci dostali rovnaké informácie a obsah kurzu prostredníctvom skupinového školenia so spoločnosťou NH Prague. Školenie u zákazníka je obzvlášť skvelou možnosťou na spustenie celopodnikovej iniciatívy školenia.
 6. Získajte vysokú návratnosť investícií
  Správne zvolené školenia prostredníctvom NH Prague môže zvýšiť produktivitu zamestnancov a zároveň minimalizovať prestoje. Školenie u zákazníka tiež umožňuje zamestnancom obsluhovať skutočné zariadenia, čo im umožní rýchlo využiť nové zručnosti.

Naši obchodní zástupcovia v NH Prague sú pripravení odpovedať na vaše otázky týkajúce sa školenia u zákazníka.