Private Group Training (PGT)

Výhody školenia pre privátnu skupinu v NH Prague:

 1. Prispôsobte si riešenia školenia na mieru
  NH Prague vytvorí prostredníctvom súkromných školení program na mieru a zameraný na vaše jedinečné vzdelávacie a obchodné ciele.
 2. Zachovajte si konzistentný zážitok zo vzdelávania
  Keď školíte celý svoj tím naraz, zjednocuje to ich skúsenosti s učením a zabezpečuje, že všetci získajú rovnaké zručnosti a vedomosti.
 3. Budujte potenciál svojho tímu
  Súkromné tímové školenia s NH Prague pomáhajú budovať tím, ako aj potenciál pre úspech.
 4. Znížte svoje náklady na školenie
  Keďže sa školia všetci naraz, naše školenia znižujú vaše celkové náklady.
 5. Flexibilné riešenia školení
  NH Prague naplánuje konanie školenia pre privátnu skupinu vtedy, keď to vyhovuje vášmu tímu, a tiež poskytne všetko potrebné vybavenie na školenie vo svojich, resp. vo vašich priestoroch.
 6. Praktické školenie
  Školenie pre privátnu skupinu od NH Prague poskytne vašim zamestnancom praktické skúsenosti potrebné na to, aby mohli hneď používať to, čo sa naučia.