Národný projekt „Nestrať prácu – vzdelávaj sa“ je vzdelávanie financované prostredníctvom Úradu práce.  

„Tento projekt je jedinečný v tom, že dáva príležitosť priamo jednotlivcom – zamestnancom, ktorí sa chcú odborne dovzdelať, získať nové odborné vedomosti a skúsenosti a tak si nájsť nové, možno lepšie zamestnanie. Každý záujemca tak môže doslova vziať osud do vlastných rúk.“

Boris Sloboda, generálny riaditeľ Sekcie fondov EÚ na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR

ČO je cieľom projektu?

Hlavným cieľom projektu je preplatiť kurzy pre tých zamestnancov, ktorým vzdelávanie pomôže nestratiť prácu, prípadne udržať sa na trhu práce. Cieľom je teda podpora zamestnanosti, a to možnosťou cieleného vzdelávania jednotlivcov - zamestnancov pre ich lepšie uplatnenie sa na meniacom trhu práce.

Pre KOHO je projekt určený?

Projekt „Nestrať prácu – vzdelávaj sa“  je určený pre každého zamestnanca, ktorý sa zaeviduje na úrade práce ako záujemca o zamestnanie (ZoZ) a kto:

  • nechce stratiť prácu a zamestnávateľ vyžaduje nové vedomosti,
  • chce zmeniť prácu, kde bude potrebovať nové vedomosti,
  • sa chce lepšie uplatniť na trhu práce,
  • si potrebuje rozšíriť vedomosti z oblasti, v ktorej sa chce uplatniť na trhu práce.

KTO pre Vás vyberá kurzy?

Kurzy si vyberáte Vy. Znamená to, že občan si sám vyberie z ponuky kurzov na trhu, podľa vlastnej potreby a v súlade s cieľmi projektu. Vzdelávacie kurzy sú verejne dostupné a záujemca sa mu bude venovať vo svojom voľnom čase, v rámci spolupráce s úradom práce.

KDE a AKO podať žiadosť?

Záujemca o zamestnanie (ZoZ) písomne požiada úrad práce o schválenie požadovaného vzdelávania formou Žiadosti o poskytnutie príspevku na vzdelávanie ZoZ. Všetky potrebné tlačivá získate na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny na Oddelení poradenstva a vzdelávania. Vašu žiadosť bude spracovávať a následne uzatvárať dohodu o poskytnutí príspevku na vzdelávanie vždy úrad, v ktorého územnom obvode máte trvalý pobyt.

Postup pri podaní žiadosti na naše kurzy

  • Zaevidujete sa ako ZoZ (záujemca o zamestnanie) na ÚPSVaR v mieste svojho trvalého bydliska.
  • Vyberiete si kurz a termín konania z našej ponuky odporúčaných kurzov, alebo z našej ponuky všetkých kurzov.
  • Kontaktujete nás, aby sme vám poskytli a potvrdil potrebné dokumenty.
  • Písomne požiadate ÚPSVaR ako ZoZ o schválenie požadovaného vzdelávania formou Žiadosti o poskytnutie príspevku na vzdelávanie. 

Dôležité dokumenty na stiahnutie

  • Žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie nájdete TU.
  • Bližšie informácie o národnom projekte „Nestrať prácu – vzdelávaj sa" nájdete TU.

Máte otázky alebo chcete poradiť pri výbere kurzov z našej ponuky?
Kontaktujte nás emailom, alebo na tel.: +421 903 654 960 a my Vám poradíme.

Odporúčané kurzy

Manažment a rozvoj

Efektívny manažér | 4 mesiace

Kurz je určený manažérom, budúcim manažérom, vedúcim tímov, koordinátorom, špecialistom i supervízorom. Pomocou rôznych aktivít pri riešení vašich problémov vás prevedie kľúčovými oblasťami organizačného správania a riadenia prostredníctvom ľudí. Zameriavame sa tu predovšetkým na situácie ktoré zo svojej praxe dobre poznáte a to bez ohľadu na to či ste v súkromnom, verejnom alebo neziskovom sektore.

CRM: Marketing pre manažérov | 4 mesiace

Kurz je odpoveďou na praktické požiadavky líniových manažérov, vedúcich tímov, špecialistov, koordinátorov a supervízorov. Pomocou rôznych praktických aktivít sa budete pri riešení problémov venovať externému prostrediu, prieskumu trhu, vzťahom so zákazníkmi, analýze produktov a služieb, cenotvorbe, propagácii, spôsobu dodávky, kvalite, očakávaniam zákazníkov a ich spokojnosti.

Financie pre manažérov | 4 mesiace

Kurz je určený manažérom, budúcim manažérom, tím lídrom, koordinátorom, špecialistom i supervízorom a všetkým, ktorí potrebujú mať prehľad a rozumieť financiám z pohľadu manažéra. Za pomoci rôznych prakticky zameraných aktivít a pri riešení finančných problémov na prípadových štúdiách vás prevedie kľúčovými oblasťami finančného plánovania a monitorovania s použitím rozpočtov, peňažných tokov, súvahy a výsledovky.

Projektový manažment

PRINCE2® Foundation 6th Edition | 3 dni

Jazyk (kurz): anglicky, česky, slovensky

Jazyk (skúška): anglicky

Či ste už skúsený projektový manažér, máte len niekoľkoročné skúsenosti s riadením projektov, alebo ste na začiatku svojej kariéry, tento kurz vám môže byť skvelým pomocníkom. Preukázanie osvedčených postupov v oblasti riadenia projektov - tak v praxi, ako aj prostredníctvom profesionálnej certifikácie - je rozhodujúce pre uplatnenie sa v dnešnej rýchlej dobe a vysoko technickom pracovnom prostredí. V tomto kurze budete uplatňovať všeobecne uznávané postupy projektového riadenia v rámci metodiky PRINCE2®. Tento kurz vám poslúži aj ako príprava na skúšku PRINCE2® Foundation.

Ideálny pre: Tento kurz je určený pre záujemcov o získanie certifikát PRINCE2® Foundation, ktorý je dôležitou a cennou kvalifikáciou, preukazujúcou vyššiu úroveň kompetencií.

PRINCE2® Foundation 5th Edition | 3 dni

Jazyk (kurz): česky, slovensky

Jazyk (skúška): anglicky

S PRINCE2 Foundation získate poznatky o metóde projektového riadenia PRINCE2. Kurz je navrhnutý tak, aby vám poskytol dostatočné znalosti a pomohol porozumieť metodike PRINCE2 tak, že budete môcť efektívne pracovať ako projektový manažér, alebo ako člen projektového tímu pracujúceho v prostredí podporujúcom PRINCE2. Tento kurz vám poslúži aj ako príprava na skúšku PRINCE2® Foundation.

Ideálny pre: Tento kurz je určený pre záujemcov o získanie certifikát PRINCE2® Foundation, ktorý je dôležitou a cennou kvalifikáciou, preukazujúcou vyššiu úroveň kompetencií.

PRINCE2 Agile® Foundation | 3 dni

Jazyk (kurz): česky, slovensky

Jazyk (skúška): anglicky

PRINCE2 Agile® bol vyvinutý ako reakcia na požiadavky komunít používateľov a poskytuje štruktúru, riadenie a kontrolu pri práci s agilnými koncepciami, metódami a technikami. PRINCE2 Agile® je navrhnutý tak, aby pomohol odborníkom prispôsobiť kontroly riadenia pri práci v agilnom prostredí, pomôže odborníkom z praxe jasne a komplexne pochopiť požiadavky na riadenie PRINCE2®, ako aj rozhranie medzi PRINCE2® a agilnými spôsobmi práce.

Ideálny pre: Tento kurz je určený pre záujemcov o získanie certifikát PRINCE2® Agile Foundation, ktorý je dôležitou a cennou kvalifikáciou, preukazujúcou vyššiu úroveň kompetencií.

IT Service Management / ITIL

ITIL® 4 Foundation | 2 dni

Jazyk (kurz): anglicky, česky, slovensky

Jazyk (skúška): anglicky

ITIL® je vedúci svetový rámec osvedčených postupov na implementáciu riadenia služieb IT. ITIL verzia 4 zavádza riadenie IT služieb cez optiku Service Value System (SVS), ktorý poskytuje ucelený komplexný pohľad na to, ako úspešne prispieť k hodnote podniku, a tiež ako využiť koncepty z modelov Lean IT, Agile, DevOps a riadenie organizačných zmien. Tento kurz zahŕňa poukaz na skúšku.

Ideálny pre: Všetkých pracovníkov IT, pre manažment a zákazníkov, ktorí úzko spolupracujú s IT na podpore obchodných požiadaviek. Tento kurz je určený aj pre študentov, ktorí sa chcú pripraviť na skúšku ITIL® 4 Foundation a certifikovať sa na ITIL® 4 Foundation.

IAPP GDPR & Data Protection

Certified Information Privacy Professional (EU) (CIPP/E) | 2 dni

Jazyk (kurz): anglicky

Jazyk (skúška): anglicky

Získaním certifikátu CIPP/E od IAPP preukážete, že máte komplexné znalosti, prehľad a porozumenie GDPR, ktoré vám umožnia zabezpečiť súlad s predpismi a úspešnú ochranu údajov v EU - a využiť kariérne príležitosti, ktoré táto rozsiahla legislatíva predstavuje.

Ideálny pre: Manažérov v oblasti ochrany dát (DPO), právnikov zodpovedných za ochranu dát, správcov osobných záznamov, manažérov IT, compliance manažérov (manažérov pre dodržiavanie predpisov), HR manažérov, každého kto používa, spracúva a uchováva osobné údaje.

Certified Information Privacy Manager (CIPM) | 2 dni

Jazyk (kurz): anglicky

Jazyk (skúška): anglicky

CIPM je prvá a jediná certifikácia na svete v oblasti riadenia programov ochrany súkromia (GDPR). Získanie certifikátu CIPM je dôkazom, že viete ako zabezpečiť, aby program ochrany osobných údajov (GDPR) fungoval vo vašej organizácii. Inými slovami, ste osobou, ktorá sa stará o každodennú prevádzku, pokiaľ ide o ochranu údajov.

Ideálny pre: Manažérov v oblasti ochrany dát (DPO), auditorov, security manažérov, manažérov IT, compliance manažérov (manažérov pre dodržiavanie predpisov), HR manažérov, každého kto používa, spracúva a uchováva osobné údaje.

Certified Information Privacy Technologist (CIPT) | 2 dni

Jazyk (kurz): anglicky

Jazyk (skúška): anglicky

Kurz Princípy ochrany súkromia v technológiách (CIPT) je kurzom o tom, ako postupovať pri ochrane súkromia a údajov (GDPR) pri vývoji, projektovaní, zavádzaní a audite IT produktov a služieb. Účastníci kurzu získajú poznatky o otázkach a postupoch súvisiacich so súkromím v kontexte návrhu a implementácie informačných a komunikačných technológií a systémov.

Ideálny pre: Manažérov v oblasti ochrany dát (DPO), IT manažérov a administrátorov, systémových programátorov, správcov osobných záznamov, compliance manažérov (manažérov pre dodržiavanie predpisov), každého kto vyvíja a programuje IT systémy