Cloudové školenia poskytujú IT odborníkom aj organizáciám konkurenčnú výhodu. Absolvujte praktické cloudové školenie od NH Prague a naštartujte svoju kariéru, alebo zvýšte schopnosti svojho tímu.

Cloudové kurzy

 • Amazon Web Services
 • CompTIA Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Microsoft Azure
 • VMware Cloud
 • Red Hat Cloud Computing
 • SAP HANA
 • IBM Cloud
 • Salesforce

Cloudové školenia v NH Prague

Cloud computing natrvalo zmenil spôsob fungovania moderných podnikov. Na cloud sa spolieha 96 % spoločností a toto číslo bude naďalej rásť.

Cloud computing mení spôsob, akým spoločnosti pracujú so svojimi dátami a aplikáciami. Namiesto na lokálnych pevných diskoch alebo sieťových serveroch sú údaje a aplikácie uložené na vzdialenom hostiteľovi, ku ktorému je možné kedykoľvek pristupovať z ľubovoľného miesta pomocou internetu a jednoduchého webového prehliadača.

Cloudové školenia od NH Prague dávajú firmám istotu, že ich IT zamestnanci majú zručnosti na nasadenie a správu moderných cloudových technológií. Pre IT odborníkov vytvára cloudové školenie pevný základ vysoko žiadaných zručností, ktoré potvrdzujú vaše odborné znalosti a odlišujú vás od ostatných uchádzačov o prácu.

Cloudové školenia pomáhajú IT profesionálom získať:

 • dôveryhodnosť a rešpekt u zamestnávateľov a kolegov,
 • sebavedomie pri vstupe do IT odvetvia a pri uchádzaní sa o pracovné miesta,
 • konkurenčnú výhodu oproti uchádzačom o zamestnanie s malým alebo žiadnym formálnym vzdelaním,
 • skúsenosti potrebné na získanie technických certifikátov, ktoré mnohé spoločnosti vyžadujú na prijatie do zamestnania,
 • zručnosti na implementáciu nových cloudových technológií a zvýšenie ich hodnoty pre organizáciu.

Komplexné cloudové školenie od NH Prague ponúka praktické školenia pre každú úroveň odborných znalostí, vrátane:

 • začínajúcich IT profesionálov,
 • cloud administrátorov,
 • cloud architektov,
 • systémových administrátorov.

Či už ste skúsený cloud profesionál, alebo práve začínate svoju kariéru v IT, cloudové školenie vedené odborníkmi vám otvorí dvere k novým kariérnym možnostiam.

Zoznámte sa s cloudovými školeniami NH Prague od všetkých hlavných vendorov cloudu a ďalších poskytovateľov cloudu včítane Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Amazon Web Services (AWS), CompTIA, SAP, Salesforce.