Podnikový svet beží na systéme Windows a v čoraz väčšom počte v cloude. Bez ohľadu na kombináciu lokálnych serverových aplikácií a cloudu je pre technologických profesionálov jednoduchý záver: Čím viac viete o službách a produktoch Microsoft, tým cennejší budete na svojej súčasnej pozícii, ako aj vo svojej ďalšej IT kariére.

Microsoft Azure

Azure

Cloudové úložisko, aplikácie, vývoj.

Microsoft 365

Microsoft 365

Jedno integrované riešenie, na pracovisku alebo na diaľku.

Microsoft Power Platform

Power Platform

Power BI, Power Apps a Power Automate.

Microsoft Security

Security

Ochrana identity a prístupu.

Microsoft SharePoint

SharePoint

Spolupráca, zdieľanie dokumentov, uložisko dát.

Microsoft SQL Server

SQL Server

Systém správy databáz.

Microsoft Windows 10

Windows 10

Operačný systém pre viac ako 1 miliardu stolových počítačov na celom svete.

Microsoft Windows Server

Windows Server

Cloudové služby a platforma pre lokálnu správu.