Dištančné vzdelávanie pre manažérov bolo vyvinuté s cieľom sprístupniť štúdium špičkovej kvality aj tým, ktorí nemôžu tráviť podstatnú časť svojho času v škole, či už z ohľadov na rodinu, či vyťaženosť v zamestnaní. Praktická skúsenosť však ukazuje, že dištančné vzdelávanie vyniká aj vyššou efektivitou (študujúci si rýchlejšie a bezpečnejšie osvojí látku) a kvalitnejšími kontakty so spolužiakmi.

Profesionálny certifikát v manažmente (PCM)

Efektívny manažér | 4 mesiace

Kurz je určený manažérom, budúcim manažérom, vedúcim tímov, koordinátorom, špecialistom i supervízorom. Pomocou rôznych aktivít pri riešení vašich problémov vás prevedie kľúčovými oblasťami organizačného správania a riadenia prostredníctvom ľudí. Zameriavame sa tu predovšetkým na situácie ktoré zo svojej praxe dobre poznáte a to bez ohľadu na to či ste v súkromnom, verejnom alebo neziskovom sektore.

CRM: Marketing pre manažérov | 4 mesiace

Tento praktický študijný kurz je odpoveďou na praktické požiadavky súčasných i budúcich líniových manažérov, vedúcich tímov, špecialistov, koordinátorov a supervízorov, z ktorých celý rad nemusí byť priamo zapojený do marketingu. Pomocou rôznych praktických aktivít sa budete pri riešení vašich manažérskych problémov venovať externému prostrediu, prieskumu trhu, vzťahom so zákazníkmi, analýze produktov a služieb, cenotvorbe, propagácii, spôsobu dodávky, kvalite, očakávaniam zákazníkov a ich spokojnosti.

Financie pre manažérov | 4 mesiace

Kurz je určený manažérom, budúcim manažérom, tím lídrom, koordinátorom, špecialistom i supervízorom a všetkým, ktorí potrebujú mať prehľad a rozumieť financiám z pohľadu manažéra. Za pomoci rôznych prakticky zameraných aktivít a pri riešení finančných problémov na prípadových štúdiách vás prevedie kľúčovými oblasťami finančného plánovania a monitorovania s použitím rozpočtov, peňažných tokov, súvahy a výsledovky.