Kurzy pre rozvoj leadershipu umožňujú zamestnancom dosahovať lepšie výsledky ako súčasť ich prípravy na pozície s väčšou zodpovednosťou. Či už ste začínajúci alebo skúsený manažér či riaditeľ, kurzy profesionálneho rozvoja od NH Prague Knowledge Centers môžu pomôcť posilniť vašu firmu.

Naše kurzy sú viac než vzdelávacie - sú transformačné. Naši lektori sú viac mentormi ako inštruktormi a naše kurzy sú navrhnuté tak, aby nielen rozvíjali vedomosti, ale aby podporovali rozsiahle zmeny v prístupe ľudí k práci a životu. Preto je každé školenie od NH Prague Knowledge Centers navrhnuté tak, aby poskytlo vašim ľuďom a vašej firme trvalý impulz k rozvoju a pokroku.

Základné osobné a pracovné zručnosti

Budovanie fungujúcich vzťahov na pracovisku | 2 dni

Naše pracovné vzťahy nám umožňujú nie len plniť pracovné úlohy, ale aj inovovať, rozvíjať sa a prispôsobovať sa zmenám. Schopnosť prijať túto rozmanitosť a dynamiku bude určovať vašu schopnosť viesť tím.

Vhodné pre: Individual Contributors, Supervisors, Managers, Directors

Rozšírenie vašej emocionálnej inteligencie | 2 dni

Tento workshop je založený na modeli emocionálnej inteligencie odvodenom z práce Daniela Golemana, ktorý pozostáva zo štyroch oblastí: sebauvedomenie, sebariadenie, sociálne uvedomenie a riadenie vzťahov.

Vhodné pre: Individual Contributors, Supervisors, Managers, Directors, Executives.

Poskytovanie vynikajúcich služieb zákazníkom | 2 dni

Tento kurz ponúka praktické nástroje a techniky na získavanie klientov, vytváranie lojálnych zástancov pre vašu firmu a poskytovanie excelentných služieb zákazníkom.

Vhodné pre: Operations managers, account representatives, customer service staff, help desk and technical support, and anyone working directly with customers.

Leadership pre úspešné zmeny a vyššiu výkonnosť

Riadenie zmien | 1 deň

Tento workshop poskytne všetkým účastníkom pochopenie toho, ako sa zmeny implementujú, a niektoré nástroje na zvládnutie ich reakcií na zmeny.

Vhodné pre: Tento workshop poskytne každému lídrovi nástroje na plynulejšie implementovanie zmien a na lepšie akceptovanie týchto zmien.

Riadenie zmien – základy | 3 dni

Vyrovnávanie sa so zmenami, a čo je ešte dôležitejšie, vyrovnávanie sa s dopadmi týchto zmien, je vysokou prioritou pre všetky organizácie.

Vhodné pre: CxO's, IT Managers/ Directors, Senior Project Officers, Project & Program Coordinator/Managers, Operations Managers, Quality Managers, Business Analysts, Engineering Managers, IT Infrastructure Managers, Internal Consultants, Professional Consultants.

Riadenie zmien – prakticky | 2 dni

Vyrovnávanie sa so zmenami, a čo je ešte dôležitejšie, vyrovnávanie sa s dopadmi týchto zmien, je vysokou prioritou pre všetky organizácie.

Vhodné pre: CxO's, IT Managers/ Directors, Senior Project Officers, Project & Program Coordinator/Managers, Operations Managers, Quality Managers, Business Analysts, Engineering Managers, IT Infrastructure Managers, Internal Consultants, Professional Consultants.

Prechod do manažmentu a líderskej pozície | 2 dni

Tento kurz vám pomôže prekonať mnohé problémy, s ktorými sa môže stretnúť nový supervízor, a vytvoriť základy pre úspešnú zmenu vo vašom pracovnom živote.

Vhodné pre: Individuálni prispievatelia, supervízori, manažéri.

Ako sa stať transformačným lídrom | 2 dni

Tento kurz pomôže študentom rozvinúť autentické vodcovské vlastnosti, ktoré motivujú a poháňajú ostatných, aby naplno využili svoj potenciál a stali sa budúcimi transformačnými lídrami.

Vhodné pre: Manažéri, riaditelia, vedúci pracovníci a iní zodpovední za vedenie tímov, dohľad nad projektmi a rozvoj nových lídrov.

Prechod do líderskej pozície pre IT manažéra | 2 dni

Od vytvorenia inšpiratívnej vízie a posilnenia právomocí podriadených, aby ju dosiahli. Po dodržiavanie termínov a vyhodnocovanie výsledkov. V tomto kurze sa naučíte, aké zručnosti a správanie sú potrebné na úspešný prechod na pozíciu IT manažéra.

Vhodné pre: IT profesionáli, ktorí očakávajú postup alebo nedávno prešli do riadiacej funkcie.