Remote Mentored Learning (RML)

NH Prague každý den pomáhá svým klientům zlepšovat se, a nyní jsme vylepšili i naši oceňovanou metodu učení, Mentored Learning. Mentored Learning (učení pod vedením mentora) je metodika školení, která studentům umožňuje učit se vlastním tempem s certifikovaným instruktorem a kombinuje cílené učení, individuální vedení a flexibilní plánování pro optimalizaci jejich vlastní produktivity.

Mentored Learning se vzdáleným mentorom (Remote Mentored Learning, RML), známé také jako Virtual Mentored Learning (virtuální mentorované učení), nyní přináší stejnou oceňovanou metodu učení do online prostředí a spojuje studenty a mentory bez ohledu na jejich geografickou polohu. Díky virtuálnímu přístupu získají studenti stejné vendor autorizované školení, praktická cvičení (laboratoře) a živou odbornou výuku z práce, domova, služební cesty nebo odkudkoli s přístupem k internetu.

Výhody RML:

 • Učte se vlastním tempem
 • Flexibilní plánování
 • Praktická cvičení
 • Zlepšený přenos znalostí
 • Individuální mentoring
 • Certifikovaní instruktoři
 • Vícesmyslový přístup k učení
 • Měřitelný pokrok
 • Vzdělávací plán na míru

Jak to funguje

Odborný instruktor přednáší obsah kurzu prostřednictvím digitální prezentace. Školení probíhá nejlepším tempem vhodným pro každého studenta. Školení je předem nahrané, takže si studenti mohou během výuky projít a zopakovat kteroukoli část přednášky, pokud jim něco uniklo.

Oficiální studijní materiály jsou studentům k dispozici, aby si je mohli ponechat a přečíst po skončení výuky a před příslušným praktickým cvičením.

Náš certifikovaný instruktor je přítomen a poskytuje průběžnou instruktáž, podporu a vedení po celou dobu školení.

 • Individuální vedení (one-on-one mentoring) zvyšuje úroveň porozumění učební látce
 • Kombinace přednáškypraktického cvičení a interakce s instruktorem vytváří stimulující a efektivní výukové prostředí
 • Přístup založený na učení se praxí zvyšuje míru udržení pracovníků
 • Přístup k praktickým cvičením (laboratořím) po dobu 6 měsíců od ukončení kurzu posiluje znalosti studentů

Můžete si vybrat datumy, kdy se chcete věnovat učení. Kurzy můžete absolvovat 5 dní po sobě nebo 1 či 2 dny v týdnu.

Náš standardní rozvrh pro RML je od pondělí do pátku od 9:00 do 12:30 hod. a od 13:30 do 17:00 hod. Zařazení delegátů do těchto časových intervalů by bylo nejlepší možností, jak zajistit doručení a dostupnost našeho instruktora.