Cena

1 395 € / 34 900 Kč

Délka

4 měsíce (160 hod.)

Formy studia

VILT / TILT / Private Group

Je určen manažerům, budoucím manažerům, tým leaderům, koordinátorům, specialistům i supervizorům a všem, kteří potřebují mít přehled a rozumět financím z pohledu řídícího pracovníka/manažera. Za pomoci různých prakticky zaměřených aktivit a při řešení finančních problémů na případových studiích vás provede klíčovými oblastmi finančního plánování a monitorování s použitím rozpočtů, peněžních toků, výkazů zisku a ztráty.

Nadcházející termíny kurzu

Začátek Délka Místo Jazyk Formy studia
29.5.2023 4 měsíce (160 hod.) Praha / Bratislava / u klienta český TILT VILT PGT G2R
19.6.2023 4 měsíce (160 hod.) Praha / Bratislava / u klienta český TILT VILT PGT G2R
6.11.2023 4 měsíce (160 hod.) Praha / Bratislava / u klienta český TILT VILT PGT G2R

Kurz je vhodný pro:

 • zájemce bez vysokoškolského vzdělání,
 • absolventy vysokých škol, kteří chtějí aktualizovat, doplnit si své vědomosti a osvojit si manažerské postupy,
 • technické specialisty, liniové manažery, administrativní pracovníky,
 • zájemce, kteří požadují důkladnou teoretickou a praktickou manažerskou přípravu,
 • lidi s praxí.

Přínos pro jednotlivce:

Získání přehledu o finančních výkazech (rozvaha, výsledovka, výkaz cash flow, jejich použitelnost pro potřeby firmy, získání orientace v oblasti finančního řízení a použitelnosti finanční údajů a informací, vypracování finančního plánu. Předpoklady pro úspěšnou efektivní spolupráci s podřízenými, kolegy a nadřízenými.

Přínos pro firmu:

Pochopení základních finančních výkazů, přehled a pochopení jednotlivých položek ve výkazech a jejich úlohu. Metody finančního rozhodování, metody kalkulace nákladů, metody rozpočtování, finanční ukazatelé a interpretace situace firmy.

Průběh studia a podpora:

 • Elektronické a tištěné studijní materiály založené na případových studiích
 • Tutor (zkušený konzultant z praxe)
 • Studijní skupina
 • Tutoriály (setkání studijní skupiny formou workshopu vedeného tutorem) a 1 denní rezidenční škola
 • Moderní studentský výukový online systém
 • Certifikát o absolvování kurzu

Obsah programu

 1. Potřeba finančních informací.
 2. Rozpočty pro plánování a řízení.
 3. Praktické využití rozpočtů.
 4. Měření nákladů v organizacích.
 5. Kalkulace nákladů výrobků a služeb.
 6. Finanční rozhodování.
 7. Finanční výkazy – výkaz zisků a ztrát (výsledovka), rozvaha.
 8. Výkaz peněžních toků, peněžní tok (cash flow) a řízení provozního kapitálu.
 9. Analýza a interpretace finančních výkazů.
 10. Řízení výkonnosti: Čtyři E – Economy (hospodárnost, úspornost), Efficiency (výkonnost, účinnost), Effectivity (efektivita, účelnost), Ethics (etika).