Cena

1 395 € / 34 900 Kč

Délka

4 měsíce (160 hod.)

Formy studia

VILT / TILT / Private Group

Kurz je určen manažerům, budoucím manažerům, vedoucím týmů, koordinátorům, specialistům i supervizorům. Za pomoci různých aktivit při řešení vašich problémů vás provede klíčovými oblastmi organizačního chování a řízení lidských zdrojů. Zaměřujeme se především na situace, které ze své praxe dobře znáte, a to bez ohledu na to, zda jste v soukromém, veřejném nebo neziskovém sektoru.

Nadcházející termíny kurzu

Začátek Délka Místo Jazyk Formy studia
20.5.2024 4 měsíce (160 hod.) Praha / Bratislava / u klienta český TILT VILT PGT G2R
18.11.2024 4 měsíce (160 hod.) Praha / Bratislava / u klienta český TILT VILT PGT G2R

Kurz je vhodný pro:

 • zájemce bez vysokoškolského vzdělání,
 • absolventy vysokých škol, kteří chtějí aktualizovat, doplnit si své vědomosti a osvojit si manažerské postupy,
 • technické specialisty, liniové manažery, administrativní pracovníky,
 • zájemce, kteří požadují důkladnou teoretickou a praktickou manažerskou přípravu,
 • lidi s praxí.

Přínos pro jednotlivce:

Předpoklady pro úspěšnou efektivní spolupráci s podřízenými, kolegy a nadřízenými.

Přínos pro firmu:

Základy efektivního řízení, manažerské řízení, řízení sebe sama i ostatních.

Průběh studia a podpora:

 • Elektronické a tištěné materiály založené na případových studiích
 • Studijní skupina
 • Tutor (zkušený konzultant z praxe)
 • Tutoriály (setkání studijní skupiny formou workshopu vedeného tutorem) a 2 denní rezidenční škola
 • Dvě písemné práce TMA a závěrečná práce EMA
 • Moderní studentský výukový online systém
 • Certifikát o absolvování kurzu

Obsah programu

 1. Co dělají manažeři: manažerské zručnosti, požadavky, omezení a možnosti vašeho povolání, přechod k managementu, rozpoznávání tlaku a vyhýbání se stresu, organizování vlastního času (time management).
 2. Komunikace a řízení komunikace: komunikační klima, teorie komunikace, pochopení komunikace, překážky v komunikaci, komunikační zručnosti, komunikace a nové technologie, jak vést porady efektivněji.
 3. Řešení problémů a proces rozhodování: proces rozhodování v organizaci, řešení problémů – rámec, rozhodování – porovnávání možností a volba z možností, řešení problému v akci (příklady).
 4. Plánování a kontrola – realizace záměrů: realizace záměrů, plánování a kontrola, řešení komplexnosti, hodnocení – jak dobře si počínáme, co se hodnotí a jakým způsobem, návrh formálního hodnocení.
 5. Řízení informací: co jsou informace, vlastnosti a cena dobré informace, požadavky na informace, požadavky na informace, manažerské informační systémy, zdokonalování vašeho řízení informací.
 6. Porozumění lidí v práci: jednotlivci a organizace, psychologická dohoda, Teorie očekávání, další teorie motivace.
 7. Pochopení vedení: vedení v praxi a v kontextu, rozvoj vůdcovských zručností.
 8. Práce ve skupinách a týmech: jak dosáhnout, aby týmy pracovali, formování úspěšných týmů, týmové role, životní cyklus týmu, řízení činnosti týmu, řízení konfliktu, kontrola a hodnocení výkonnosti týmu, moderní formy skupin a týmů.
 9. Nábor a výběr zaměstnanců: důležitost správného řízení náboru a výběru zaměstnanců, analýza práce a tvorba popisu práce, specifikace pracovníka, marketing volných pracovních míst, výběr uchazečů, příprava a řízení výběrového pohovoru, etika náboru, adaptační proces a socializace.
 10. Řízení výkonnosti: cyklus řízení výkonnosti, každodenní řízení výkonnosti, řízení slabé nebo klesající výkonnosti, vedení hodnotící porady.
 11. Vzdělávání a rozvoj v práci: potřeba učení se, identifikace vzdělávacích potřeb, koučování, mentoring, osobní a profesní rozvoj, vyhodnocení vzdělávání.
 12. Organizační kultura: dimenze a typy organizační kultury, psychologické klima.
 13. Organizace a externí prostředí: externí prostředí, zájmové skupiny, posuzování dosahu STEEP faktoru.
 14. Řízení změny: typy změny, plánované a emergenční přístupy ke změně – případové studie, uskutečnitelnost změny, 5 strategií změny, Šestikrokový proces změny, jednání s opozicí.