Cena

1 395 € / 34 900 Kč

Délka

4 měsíce (160 hod.)

Formy studia

VILT / TILT / Private Group

Tento praktický studijní program je odpovědí na praktické požadavky současných i budoucích liniových manažerů, vedoucích týmů, specialistů, koordinátorů a supervizorů, z nichž celá řada nemusí být přímo zapojena do financí nebo marketingu.

Za pomoci různých praktických aktivit se budete při řešení vašich manažerských problémů věnovat externímu prostředí, vztahům se zákazníky, průzkumu trhu, analýze produktů a služeb, cenotvorbě, propagaci, způsobu dodávky, kvalitě, očekáváním zákazníků a jejich spokojenosti. Budete se zaměřovat na scénáře, případové studie a vaši vlastní roli a to bez ohledu na to, zda jste v soukromém, veřejném nebo neziskovém sektoru.

Nadcházející termíny kurzu

Začátek Délka Místo Jazyk Formy studia
20.5.2024 4 měsíce (160 hod.) Praha / Bratislava / u klienta český TILT VILT PGT G2R
18.11.2024 4 měsíce (160 hod.) Praha / Bratislava / u klienta český TILT VILT PGT G2R

Kurz je vhodný pro:

 • technické specialisty, pro administrativní pracovníky, liniové manažery,
 • zájemce, kteří požadují důkladnou teoretickou a praktickou manažerskou přípravu,
 • absolventy vysokých škol, kteří chtějí aktualizovat / doplnit si své vědomosti a osvojit si manažerské postupy,
 • lidi s praxí,
 • začínající podnikatele v malé, ale i středně velké firmě.

Přínos pro jednotlivce:

Definování a vytvoření vlastní manažerské marketingové strategie, příprava marketingového plánu.

Přínos pro firmu:

Základy marketingového řízení, profesionální prezentace vlastní firmy, produktů a služeb, pochopení a ovlivňování chování zákazníků.

Průběh studia a podpora:

 • Elektronické a tištěné studijní materiály založené na případových studiích
 • Tutor (zkušený konzultant z praxe)
 • Studijní skupina
 • Tutoriál (setkání studijní skupiny formou workshopu vedeného tutorem) a 1 denní rezidenční škola
 • Moderní studentský výukový online systém
 • Certifikát o absolvování kurzu

Obsah kurzu

 1. Co je marketing: marketing v rozličných kontextech, co jsou zákazníci, spotřebitelé a klienti, výměna, spravedlivost a spokojenost.
 2. Spokojenost zákazníků: spokojenost zákazníků a kvalita.
 3. Segmentace trhu: zacílení a positioning, metody segmentace trhu, segmentace jako nástroj manažerů, zacílení – orientace, positioning.
 4. Pochopení a ovlivňování chování zákazníků: vlivy na chování zákazníků, organizační nákupní proces, měníme chování lidí, kdo vynucuje a povzbuzuje zákaznické chování.
 5. Poskytování hodnoty při výměně – výrobku a služby: hodnota, kvalita a marketing vztahů, pochopení toho, jak se služby liší od výrobků, služby a řešení variability, budování a udržování kvality v poskytování služeb, spokojenost zákazníka, selhání a zotavení služby, budování dobrých marketingových vztahů.
 6. Marketingový MIX: koordinace marketingového mixu, produkt, stanovení cen, místo, propagace, udržitelnost a marketingový mix.
 7. Rozšířený marketingový mix pro oblast služeb: povaha služeb a marketingový mix, lidé, procesy a fyzické důkazy.
 8. Řízení marketingových informací: význam informací, druhy marketingového průzkumu, výběr respondentů a sběr údajů, kritika marketingového průzkumu.
 9. Marketingový plán: využití marketingového plánu.