Cloudové školení poskytuje IT profesionálům a organizacím konkurenční výhodu. Absolvujte praktické cloudové školení NH Prague, abyste nastartovali svou kariéru nebo zvýšili schopnosti svého týmu.

Cloudové kurzy

 • Amazon Web Services
 • CompTIA Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Microsoft Azure
 • VMware Cloud
 • Red Hat Cloud Computing
 • SAP HANA
 • IBM Cloud
 • Salesforce

Cloudové školení v NH Prague

Cloud computing trvale změnil způsob fungování moderních firem. 96 % společností se spoléhá na cloud a toto číslo bude nadále růst.

Cloud computing mění způsob, jakým společnosti pracují se svými daty a aplikacemi. Namísto místních pevných disků nebo síťových serverů jsou data a aplikace uloženy na vzdáleném hostiteli, ke kterému lze kdykoli přistupovat z libovolného místa pomocí internetu a jednoduchého webového prohlížeče.

Cloudová školení od NH Prague dávají firmám jistotu, že jejich IT pracovníci mají dovednosti pro nasazení a správu moderních cloudových technologií. Školení v oblasti IT vytváří pro IT profesionály pevný základ velmi žádaných dovedností, které potvrzují vaši odbornost a odlišují vás od ostatních uchazečů o zaměstnání.

Cloudové školení pomáhá IT profesionálům získat:

 • důvěryhodnost a respekt ze strany zaměstnavatelů a kolegů,
 • sebedůvěru při vstupu do IT odvětví a při ucházení se o zaměstnání,
 • konkurenční výhodu oproti uchazečům o zaměstnání s nízkým nebo žádným formálním vzděláním,
 • zkušenosti potřebné k získání technických certifikátů, které mnoho společností vyžaduje pro zaměstnání,
 • dovednosti pro implementaci nových cloudových technologií a zvyšování jejich hodnoty pro organizaci.

Komplexní cloudové školení NH Prague nabízí praktická školení pro všechny úrovně znalostí, včetně:

 • začínající IT profesionálové,
 • cloud administrátoři,
 • cloud architekti,
 • správci systému.

Ať už jste zkušený profesionál v oboru cloud computing, nebo teprve začínáte svou kariéru v IT, školení v oboru cloud computing vedené odborníky vám otevře dveře k novým kariérním příležitostem.

Seznamte se s cloudovými školeními NH Prague od všech hlavních vendorů cloudu a dalších poskytovatelů cloudu včetně Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Amazon Web Services (AWS), CompTIA, SAP, Salesforce.