Pochopte potenciál umělé inteligence a získejte potřebné poznatky pro přijímání informovaných rozhodnutí o přijetí a implementaci AI ve vaší organizaci. Ať už jste zkušený technologický profesionál nebo teprve začínáte, naše školení vám pomůže získat dovednosti, sebevědomí a certifikáty a osvědčení Microsoft potřebné k úspěchu v éře AI.

Transformujte svůj podnik pomocí školení o umělé inteligenci od NH Prague Knowledge Centers.

Školení Microsoft Azure AI

AI-102T00: Designing and Implementing an Azure AI Solution | 3 dny

Gain the necessary knowledge for designing Azure AI solution by building a customer support chat Bot using artificial intelligence from the Microsoft Azure platform including language understanding and pre-built AI functionality in the Azure Cognitive Services.

AI-900T00: Azure AI Fundamentals | 1 den

FREE with the purchase of a Microsoft Exam Voucher

This course introduces fundamentals concepts related to artificial intelligence (AI), and the services in Microsoft Azure that can be used to create AI solutions.

Školení Microsoft Copilot

MS-4004 Empower your workforce with Copilot for Microsoft 365 Use Cases | 1 den

This one-day course is composed of two parts - Getting started with Copilot for Microsoft 365 and Empower your workforce with Copilot for Microsoft 365 Use Cases.

MS-4005 Craft effective prompts for Microsoft Copilot for Microsoft 365 | 1 den

Discover ways to craft effective and contextual prompts for Microsoft Copilot for Microsoft 365 that create, simplify, transform, and compile content across Microsoft 365 applications.

MS-4006 Copilot for Microsoft 365 for Administrators | 1 den

This course begins by examining the Microsoft Copilot for Microsoft 365 design.

MS-4007 Copilot for Microsoft 365 User Enablement Specialist | 1 den

Learn how to drive adoption of Microsoft Copilot for Microsoft 365 using the Microsoft 365 adoption framework to create and implement a robust adoption plan.

Školení Microsoft Data & AI

AZ-2003 Deploy cloud-native apps using Azure Container Apps | 1 den

Develop the skills necessary to configure a secure deployment solution for cloud-native apps.