Distanční vzdělávání pro manažery bylo vyvinuto s cílem zpřístupnit studium špičkové kvality i těm, kdo nemohou trávit podstatnou část svého času ve škole, ať už z ohledů na rodinu, či vytíženost v zaměstnání. Praktická zkušenost však ukazuje, že distanční vzdělávání vyniká i vyšší efektivitou (studující si rychleji a bezpečněji osvojí látku) a kvalitnějšími kontakty se spolužáky.

Profesionální certifikát pro managery (PCM)

Efektivní manager | 4 měsíce

Kurz je určen manažerům, budoucím manažerům, vedoucím týmů, koordinátorům, specialistům i supervizorům. Za pomoci různých aktivit při řešení vašich problémů vás provede klíčovými oblastmi organizačního chování a řízení lidských zdrojů. Zaměřujeme se především na situace, které ze své praxe dobře znáte, a to bez ohledu na to, zda jste v soukromém, veřejném nebo neziskovém sektoru.

CRM: Marketing pro managery | 4 měsíce

Tento praktický studijní program je odpovědí na praktické požadavky současných i budoucích liniových manažerů, vedoucích týmů, specialistů, koordinátorů a supervizorů, z nichž celá řada nemusí být přímo zapojena do financí nebo marketingu. Za pomoci různých praktických aktivit se budete při řešení vašich manažerských problémů věnovat externímu prostředí, vztahům se zákazníky, průzkumu trhu, analýze produktů a služeb, cenotvorbě, propagaci, způsobu dodávky, kvalitě, očekáváním zákazníků a jejich spokojenosti. Budete se zaměřovat na scénáře, případové studie a vaši vlastní roli a to bez ohledu na to, zda jste v soukromém, veřejném nebo neziskovém sektoru.

Finance pro managery | 4 měsíce

Kurz je určen manažerům, budoucím manažerům, tým leaderům, koordinátorům, specialistům i supervizorům a všem, kteří potřebují mít přehled a rozumět financím z pohledu řídícího pracovníka/manažera. Za pomoci různých prakticky zaměřených aktivit a při řešení finančních problémů na případových studiích vás provede klíčovými oblastmi finančního plánování a monitorování s použitím rozpočtů, peněžních toků, výkazů zisku a ztráty.