Kurzy pro rozvoj leadershipu umožňují zaměstnancům dosahovat lepších výsledků v rámci jejich přípravy na pozice s vyšší odpovědností. Ať už jste začínající nebo zkušený manažer či ředitel, kurzy profesního rozvoje pořádané NH Prague Knowledge Centers vám pomohou posílit vaši společnost.

Naše kurzy jsou více než vzdělávací - jsou transformační. Naši školitelé jsou spíše mentory než instruktory a naše kurzy jsou navrženy tak, aby nejen rozvíjely znalosti, ale také podporovaly rozsáhlé změny v přístupu lidí k práci a životu. Proto je každé školení od NH Prague Knowledge Centers navrženo tak, aby vašim lidem a vaší firmě poskytlo trvalý impuls k rozvoji a pokroku.

Základní osobní a pracovní dovednosti

Budování fungujících vztahů na pracovišti | 2 dny

Naše pracovní vztahy nám umožňují nejen plnit pracovní úkoly, ale také inovovat, rozvíjet se a přizpůsobovat se změnám. Schopnost přijmout tuto rozmanitost a dynamiku bude rozhodovat o vaší schopnosti vést tým.

Vhodné pro: Individual Contributors, Supervisors, Managers, Directors

Rozšíření vaší emoční inteligence | 2 dny

Tento workshop je založen na modelu emoční inteligence, který vychází z práce Daniela Golemana a skládá se ze čtyř oblastí: sebeuvědomění, sebeřízení, sociálního uvědomění a řízení vztahů.

Vhodné pro: Individual Contributors, Supervisors, Managers, Directors, Executives.

Poskytování vynikajících služeb zákazníkům | 2 dny

Tento kurz nabízí praktické nástroje a techniky pro získávání klientů, vytváření loajálních zastánců vaší firmy a poskytování vynikajících služeb zákazníkům.

Vhodné pro: Operations managers, account representatives, customer service staff, help desk and technical support, and anyone working directly with customers.

Leadership pro úspěšné změny a vyšší výkonnost

Řízení změn | 1 den

Tento seminář poskytne všem účastníkům pochopení toho, jak se změny provádějí, a některé nástroje pro zvládání jejich reakcí na změny.

Vhodné pro: This workshop will give any leader tools to implement changes more smoothly and to have those changes better accepted.

Řízení změn – základy | 3 dny

Zvládání změn, a co je důležitější, řešení jejich dopadů, je pro všechny organizace vysokou prioritou.

Vhodné pro: CxO's, IT Managers/ Directors, Senior Project Officers, Project & Program Coordinator/Managers, Operations Managers, Quality Managers, Business Analysts, Engineering Managers, IT Infrastructure Managers, Internal Consultants, Professional Consultants.

Řízení změn – praktická část | 2 dny

Zvládání změn, a co je důležitější, řešení jejich dopadů, je pro všechny organizace vysokou prioritou.

Vhodné pro: CxO's, IT Managers/ Directors, Senior Project Officers, Project & Program Coordinator/Managers, Operations Managers, Quality Managers, Business Analysts, Engineering Managers, IT Infrastructure Managers, Internal Consultants, Professional Consultants.

Přechod na manažerské a vedoucí pozice | 2 dny

Tento kurz vám pomůže překonat mnoho problémů, se kterými se nový nadřízený může setkat, a položí základy pro úspěšný přechod v pracovním životě.

Vhodné pro: Individual Contributors, Supervisors, Managers.

Jak se stát transformačním lídrem | 2 dny

Tento kurz pomůže studentům rozvinout autentické vůdčí vlastnosti, které motivují a podněcují ostatní k tomu, aby naplno využili svůj potenciál a stali se budoucími transformačními vůdci.

Vhodné pro: Managers, directors, executives, and others responsible for leading teams, overseeing projects, and developing new leaders.

Přechod na vedoucí pozice pro manažery IT | 2 dny

Od vytvoření inspirativní vize a posílení podřízených k jejímu dosažení. Po dodržování termínů a vyhodnocování výsledků. V tomto kurzu se naučíte dovednosti a chování potřebné k úspěšnému přechodu na pozici manažera IT.

Vhodné pro: IT Professionals who expect to or who have recently transitioned into a management role.